Pluk de Stad Leiden 2019

Privacyverklaring & Cookiebeleid

PLUK DE STAD LEIDEN - Privacyverklaring & Cookie beleid

Verwerking persoonsgegevens

Sophie Lampe verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan haar verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Sophie Lampe verwerkt:

 • Na aanmelding voor de nieuwsbrief en workshopdeelnemers:
 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Na het boeken voor een opdracht:
 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Verwerking personen onder de 16 jaar 
Het is niet de bedoeling van de website en/of dienst van Pluk de Stad Leiden om gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij daar specifiek toestemming voor is gegeven door hun ouders of voogd. Pluk de Stad Leiden kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. En raadt ouders daarom aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens van kinderen verzameld worden zonder tussenkomst van ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat Pluk de Stad Leiden zonder die ouderlijke toestemming, persoonlijke gegevens heeft verzameld van een minderjarige, neem dan contact met Sophie Lampe op het contactformulier op de website. Dan zal deze informatie verwijderd worden.

Doelstelling verwerken persoonsgegevens

Sophie Lampe verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van nieuwsbrief
 • Afhandelen van betalingen
 • U te informeren over wijzigingen van haar diensten en producten
 • Indien hier wettelijke verplichting toe is, zoals gegevens die nodig zijn voor belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Sophie Lampe niet volgens geautomatiseerde besluit vorming, d.w.z. dat er geen besluiten worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens of medewerker

tussen zit.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Pluk de Stad Leiden bewaard uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens worden gehanteerd:

Zolang u staat ingeschreven voor de nieuwsbrief (Excelbestand pc in eigen beheer):

 • Voor- en achternaam;
 • E-mailadres.
 • Via Mailchimp worden de nieuwsbrieven verzonden, hierbij is er een verwerkingsovereenkomst gesloten zodat alle gegevens goed bewaard worden. Zodra u zichzelf uitschrijft voor de nieuwsbrief worden uw gegevens verwijderd.

 Klantgegevens (Excelbestand pc in eigen beheer):

 • Daarnaast is er een papieren kopie van de facturen, met klantgegevens, voor de boekhouding als kopie. Deze zal na de wettelijke termijn van 7 jaar vernietigd worden.

Persoonsgegevens delen met derden
Sophie Lampe verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de eerder gemaakte overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies
Sophie Lampe gebruikt analytische en functionele cookies.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

Pluk de Stad Leiden gebruikt de cookies alleen voor een technisch gebruik.

Deze cookies zorgen ervoor dat de website van Pluk de Stad Leiden naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze steeds te kunnen optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor extra toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u doen door via het contactformulier van de website www.plukdestadleiden.nl contact op te nemen met Sophie Lampe. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Pluk de Stad Leiden.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door uzelf gedaan is, zal er gevraagd worden een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone) de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy!

Sophie Lampe zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Pluk de Stad Leiden wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiligen van persoonsgegevens
Sophie Lampe neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via het contactformulier van de website www.plukdestadleiden.nl.

Pluk de Stad Leiden opgericht door Sophie Lampe, gevestigd in de Herenstraat 126 te Leiden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Sophie Lampe is Functionaris Gegevensbescherming van Pluk de Stad Leiden.
Berichten kunnen gestuurd worden via het contactformulier op de website.

Contactgegevens:

www.plukdestadleiden.nl

Sophie Lampe

Herenstraat 126

2313AN Leiden

KVK 68106165

Pluk de Stad Leiden 2019